FÖRETAGSPROFIL

Rosander Recruitment specialiserar sig på rekrytering till chefspositioner inom Transport- och Logistikindustrin. Genom mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar har vi byggt upp ett brett kontaktnät och har en gedigen kunskap om branschen.

Pontus Rosander är vd och har en lång gedigen erfarenhet som rekryterare och headhunter inom sektorn logistik och transport.

Huvudkontoret är placerat i Stockholm men vi betraktar Norden – Sverige, Norge, Danmark och Finland – som vår hemmamarknad. I Finland har Rosander Recruitment eget representationskontor som leds av Olli–Pekka Kiilunen som har mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar i logistikföretag såväl i Norden som i övriga Europa.

Som medlem i GLExperts kan Rosander Recruitment även erbjuda vårt nätverks kompetens och kunskap vid globala rekryteringsuppdrag.

Analysföretag med webbaserade verktyg

Rosander Recruitment samarbetar med Ensize AB, ett svenskt analysföretag som sedan mer än 10 år tillhandahåller webbaserade verktyg för utvecklings- och förändringsarbeten inom ledarskap, organisation och beteende. Rosander Recruitment är certifierad användare av DISC och Drivkraftsanalyser.

Konsult inom logistikupphandling och logistikutbildning
Vi har även ett nära samarbete med Erik Nauclér som, med ledande positioner på H&M, har mer än 30 års erfarenhet av internationell handel och logistik. Bland annat har Erik haft ansvar för H&M-koncernens samtliga internationella transporter och även lett logistikdelen av den framgångsrika expansionen.

Erik står, via Rosander Recruitment, till förfogande som konsult inom logistikupphandling och logistikutbildning.

Uppdragen sker ”hands on, nära verksamheten, dess ledare och medarbetare” och kan bestå i t.ex. styrelseuppdrag eller interims ledare. Thomas kan också driva förändringsprogram i projektform.

Executive consulting – nära verklighetens totala glädje och krassa brutalitet 

Thomas Parmbäck har en gedigen karriär och erfarenhet på över 20 år från ledande positioner på VD och styrelsenivå, främst inom branscher som IT och logistik. Thomas bedriver nu egen verksamhet där han, i samarbete med Rosander Recruitment erbjuder tjänster som t.ex.:

  • Strategi och implementering i verkligheten.
  • Behov av ledningens ''vänstra hand'' och bollplank.
  • Personliga mentorskap-bollplank
  • Integration eller separering av verksamheter.
  • Tillväxt- eller lönsamhetsutveckling.
  • Turnaround.
  • Kundbearbetningsmodeller och implementering.
  • Styr och uppföljningsstrukturer.

Ledord för Thomas konsultverksamhet är:
seen it, done it, been there—know what works and what doesn't

Rosander Recruitment fokuserar på följande områden:
Transport & Logistik, Telekom, Läkemedel samt Retail

Vårt specialområde är chefsrekryteringar på alla nivåer
inom följande områden:

Flyg-, sjö- och vägtransporter • Inköp • Försäljning & Marknad
• Ekonomi • Lager • Produktionsplanering.