Rekryteringsprocessen

Tillvägagångssätt

Vår rekryterings- och urvalsprocess fungerar så här:

360
Vi lägger tid och energi på att förstå vilka utmaningar som finns och vilken kompetens som behövs för den aktuella tjänsten samt för att säkerställa att kandidaterna passar uppdragsgivande företags kultur och värderingar. Vi intervjuar även de som kommer att ställa krav på och kommer att ha ett nära samarbete med personen som ska rekryteras till befattningen.

KRAVPROFIL
Från 360-analysen skapar vi en detaljerad kravprofil som vi stämmer av med uppdragsgivaren.

LONG LIST
Med vår databas och vårt nätverk som grund skapar vi en lista över tänkbara kandidater.

SHORT LIST
Efter en första intervju med identifierade kandidater väljer vi ut de som ska gå vidare i processen.

INTERVJU ROSANDER RECRUITMENT
Vi gör en mer omfattande intervju med de utvalda kandidaterna för att kartlägga deras erfarenhet, kompetens och personprofil. En beteendestilsanalys, en s k DISC-profil, genomförs.

PRESENTATION
De valda kandidaterna presenteras för uppdragsgivaren.

INTERVJU UPPDRAGSGIVAREN
De kvarvarande kandidaterna intervjuas sedan av uppdragsgivaren enligt dennes policy. Rosander Recruitment kan här medverka om så önskas.

URVAL
Uppdragsgivaren fattar beslut om vem som ska erbjudas tjänsten. Skulle, mot förmodan, ingen av kandidaterna passa fortsätter Rosander Recruitment sitt rekryteringsarbete.

TESTER
Mot en extra kostnad kan Rosander Recruitment ombesörja personlighetstester.

ANSTÄLLNINGSAVTAL
Rosander Recruitment kan, om så önskas, bistå vid upprättandet av anställningsavtalet.

AVTALSSIGNERING OCH AFTERCARE
Efter genomfört rekryteringsuppdrag fortsätter Rosander Recruitments engagemang genom uppföljning och dialog för att säkerställa att bägge parter är nöjda.